آشنایی با ۷ چاکرا بدن

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

آشنایی با ۷ چاکرا

چاکراها (مراکز انرژی) مراکز هفتگانه قدرتند که در ستون فقرات در کالبد اثیری قرار دارند و در واقع رابط بین روح و جسم هستند. چاکرا کلمه ای سانسکریت و به معنای چرخ است. چاکراها مدام در حال چرخش هستند که به آنها نیروی حیات هم می گویند و از میان شبکه ای از مجراهای باریک به نام نادی در سراسر بدن جریان دارند. در حدود ۷۲۰۰۰ نادی در کالبد انسان وجود دارد. چاکراها روی نادی اصلی قرار دارند و در سرتاسر ستون فقرات امتداد دارند. چاکراها دوار هستند.

چاکرای اول

چاکرای نخست یا چاکرای ریشه

چاکرای تکیه گاه چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات، مولادهارا   Base chakra – Muladhara – Root chakra  محل ورود پرانا یا انرژی حیاتی است.

طیف رنگیِ مربوط به این چاکرا قرمز است که نشانه زندگی، قدرت و نیروی جسمانی است. این رنگ روی کم خونی و فقر غذایی اثر خوبی دارد و ارتعاشاتِ تقویت کننده و درمان کننده دارد.
منطقه: بین مقعد و دستگاه تناسلی نشیمنگاه
غدد مرتبط: فوق کلیوی   که آدرنالین تولید می‌کند
رنگ: قرمز تند
عطر: درخت سدر – درخت میخک
عضو وابسته: استخوانها، دندانها، ناخن، پا، روده، مقعد، پروستات.
شکل: نیلوفر چهار پر
تاثیرات: امنیت، بقا، ایمان، ارتباط، پول، خانه. توانایی بنا کردن و حاضر بودن در زمان و مکان. همچنین این چاکرا ارتباط مادر با شخص را منعکس می‌کند و با احساسِ شخص در رابطه با بودنش بر روی زمین در ارتباط است. تنش‌هایی که در جسم بوسیله این چاکرا کنترل می‌شود در قسمتهایی که به این چاکرا ارتباط دارد نشان داده می‌شود.

چاکرای دوم

چاکرای خارجی یا مرکز کلیه

چاکرای خاجی یا مرکز کلیه -سواد هیستانا  Sacral chakra – Swadhisthana  در قسمت پایین شکم قرار گرفته است. طیف رنگی مربوط به این چاکرا نارنجی می‌باشد. نارنجی علامت انرژی است. این رنگ قدرت ارتباطی، دفع خشم و کنترل بر خویشتن را متعادل می‌کند و مسائل مربوط به هضم غذا و گردش خون را منظم می‌سازد.
منطقه: انتهای ستون فقرات ۱ تا ۱۲ اینچ زیر استخوان خارجی
غدد مرتبط: پروستات، گنادها
رنگ: نارنجی

عطر: چوب صندل

وظیفه: تولید مثل جنسی

عضو وابسته: کلیه‌ها، مثانه‌ها، اسپرم‌ها، مایعات بدن، اعضای تکثیر شونده

شکل: نیلوفر شش پر

تاثیرات: این چاکرا به قسمتی از آگاهی که مربوط به غذا و روابط جنسی است مربوط است. ارتباط این چاکرا با درون است و اینکه جسم به چه چیزی نیاز دارد و چه چیزی او را خشنود می‌سازد. توانایی شخص برای داشتن بچه نیز در ارتباط با این چاکرا است. همچنین این چاکرا با احساسات و خواسته‌های احساسی شخص پیوسته است.

چاکرای سوم

چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای شبکه عصبی زیر معده

چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای شبکه عصبی زیر معده -مانی پورا  Solar plexus chakra – Manipura/Nabhi  با طیف رنگی زرد و زرد طلایی است که نشانه عقل، هوش و ذهنیت است. این چاکرا بالاتر از ناف قرار گرفته است. رنگ زرد تأثیر مثبتی روی کبد، طحال، کیسه صفرا و اعصاب دارد و قدرت درمانی برای بیماری مرض قند و یبوست دارد و کنترل کننده چاقی است.
منطقه: در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف، پشت شکم
غدد مرتبط: پانکراس
رنگ: زرد – طلائی
عطر:اسطو خودوس
وظیفه: ساختار وجودی
عضو وابسته: شکم، معده، کبد، طحال، دستگاه گوارش، صفرا، سیستم عصبی خودکار
شکل: نیلوفر ده پر
تائیرات: قسمتی از آگاهی که وابسته به این چاکرا می‌باشد شامل احساس قدرت، کنترل کردن و آزادی وجود است. فعالیتهای ذهنی و ذهن نیز به این چاکرا پیوسته می‌باشند. چاکرای شبکه خورشیدی نیز با قسمتی از وجود که به آن شخصیت یا خود   ضمیر شخصی  می‌گویند مرتبط است.

چاکرای چهارم

چاکرای قلب یا عشق الهی

چاکرای قلب یا عشق الهی -آنا هاتا  Heart chakra – Anahata  که در وسط جناق سینه و بالای قلب قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا سبز است.
منطقه: در پشت و بین دو کتف و بالاتر از قلب
غدد مرتبط: تیموس
رنگ: سبز، صورتی
وظیفه: عشق خالص
عضو وابسته: قلب، قفسه سینه، پوست، گردش خون، حفره شکم
شکل: نیلوفر دوازده پر
تاثیرات: احساس عشق و ارتباط با مردم در نزدیکی قلب   به عنوان مثال: مادر، پدر، خواهر و برادر، همسر و فرزندان . مشکل تنفس یا ششها تنش را در چاکرای قلب نشان می‌دهد.

چاکرای پنجم

چاکرای گلو یا حلق

چاکرای گلو یا حلق -ویهودها  Throat chakra- Vishuddha – Vishuddhi  که روی حلق قرار گرفته‌است. طیف رنگی مربوط به این چاکرا آبی است که علامت جاودانگی، اخلاص و الهام است. این رنگ روی بیماریهای گرفتگی گلو و ناراحتی‌های عصبی تأثیرگذار است.
منطقه: پائین و پشت مهره گردن، بین گودی گلو و حنجره
غدد مرتبط: تیروئید
رنگ: آبی کمرنگ
عطر: گل سرخ
وظیفه: بیان، بودن
عضو وابسته: گردن، گلو، فک و بازوها را کنترل می‌کند و به عصبهای بازویی یا گردنی مرتبط است.
شکل: نیلوفر شانزده پر
تأثیرات: نشان دهنده بیان کردن و دریافت کردن است. در اینجا بیان کردن می‌تواند از طریق ارتباط برقرار کردن با چیزی که می‌خواهید و یا چیزی که احساس می‌کنید باشد و همچنین می‌تواند بصورت هنری مانند نقاشی هنرمند، موسیقی یک موسیقیدان و استفاده از اشکال برای بیان درون خود باشد.

چاکرای ششم

چاکرای پیشانی یا چشم سوم

چاکرای پیشانی یا چشم سوم -آجنا  Brow chakra – Ajna – third eye – Bindu که در سمت پیشانی و کمی بالاتر از بین دو چشم قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا آبی نیلی است. این رنگ باعث بازشدن چشم سوم – دید بیرونی و درونی – است. این رنگ برای آرامش و درمان بیماریهای ذهنی مفید است. رنگ نیلی آگاهی را بالا می‌برد و برای زنده کردن خاطرات فراموش شده مفید است.
منطقه: بین دو ابروان، به پهنای یک بند انگشت بالای پل بینی و جلوی سر
غدد مرتبط: هیپوفیز صنوبری
رنگ: نیلی، بنفش
وظیفه:دانش هستی
عضو وابسته: صورت، چشم، گوش، بینی
شکل: نیلوفر دو پر  ۹۶ پر
تاثیرات: این چاکرا با درونی ترین قسمت وجودی انسان   به عقیده غربیهای باستان مربوط به ناخودآگاه می‌باشد  که روح نام دارد و همچنین معنویت مرتبط است. این مکانی است که محرک ما و میزانی از آگاهی که فعالیتها و در واقع زندگی ما را هدایت می‌کند در آن قرار دارد.

چاکرای هفتم

چاکرای بالای جمجمه یا تاج سر

چاکرای بالای جمجمه یا تاج سر یا ساهاسرارا  Crown chakra – Sahasrara  که در قسمت میانی بالای سر قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا بنفش است. این رنگ برای بیماری‌های ذهنی مناسب است و خواب را تنظیم می‌کند.
منطقه:در وسط سر و مغز تاج سرقرار دارد.
غدد مرتبط: صنوبری   کاجی شکل  و مخاطی
رنگ:بنفش
احساس:سرخوردگی، عدم غلبه برترس و اضطراب
وظیفه:وجود مطلق
عضو وابسته:مغز، مخچه
شکل:نیلوفر هزار پر
تاثیرات:این چاکرا به احساس یگانگی و جدایی مربوط است و ارتباط ما را با زمین و همچنین با پدرمان نشان می‌دهد. چاکرای هفتم نمایانگر ارتباط با پدر است که ارتباط ما با قدرت و همچنین در نهایت ارتباط ما را با خدا را نشان می‌دهد. وقتی کسی احساس جدایی از پدرش را تجربه کرده باشد این چاکرا را می‌بندد و احساس تنهایی و انزوا را تجربه می‌کند. مثل اینکه در پوسته‌ای قرار گرفته باشد و نتواند با اطراف خود ارتباط برقرار کند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سنگ چشم ببر

[vc_row][vc_column][vc_column_text]مقدمه

چشم‌ببری (به انگلیسی: Tiger’s eye) با فرمول شیمیایی SiO2 نوعی از سنگ‌های قیمتی است. چشم‌ببری معمولاً یک سنگ دگرگونی با رنگ‌های طلایی و قرمز و قهوه‌ای و جلایی ابریشمی است که در آن اثری معروف به اثر چشم گربه دیده می‌شود. انواع سبز- خاکستری این سنگ‌ها کوارتز چشم‌گربه‌ای نامیده می‌شوند. انواع قهوه‌ای تیره این سنگ چشم‌گاوی نامیده می‌شوند. نوع کاملاً سیلیسی‌شده و آبی‌رنگ سنگ چشم‌ببری نیز وجود دارد که چشم شاهین نامیده می‌شود.

برای اولین بار در آفریقای جنوبی کشف شد.

از نظر

 • شکل بلور: منشوری – بی پیرامیدال
 • رنگ: قهوه‌ای سبز – قهوه ای
 • شفافیت: غیر شفاف – نیمه کدر
 •  شکستگی: صدفی – تراشه ای(خشن)
 • جلا: شیشه‌ای – صدفی
 • رخ: ناقص – مطابق با سطح،

تست اثر چشم گربه

هنگامی که چشم گربه با نور شدید و جابجایی مرکز نورانی مواجه می شود از خود واکنشی را نشان می دهد که مشابه جابه جایی کوچک یا حرکت چشم آن است که به این عمل اثر چشم گربه یا cat-eye effect می گویند. با گرفتن سنگ بین انگشت اشاره و انگشت شصت آن را به آرامی به عقب و جلو بچرخانید یا سنگ را روی سطح مسطحی قرار داده و منبع نورانی را روبه روی آن جابجا کرده و اثر چشم گربه یا حرکت رنگ ها را مشاهده نمایید. این روش یکی از بهترین روش تشخیص سنگ چشم ببر اصل است .

 

خواص

انـرژی قـدرت دهنده ای که در سـنـگ چـشـم ببر نهفته است، بـه شما شجاعت ابتکار عمل و قدرت اقدام به هـرکـاری را می دهد و می توانید هر چیزی را با موفقیت بـه انجام برسانید.ایـن سـنـگ نـمـادی از قـدرت اراده و حـس سر زندگی و جنب و جوش است.الـبـتـه این را هـم بـایـد خاطرنشان کرد که این سنگ، به همان اندازه که سـبـب افزایش انرژی و تـحـرک مـی شـود، آرامـبـخـش و تسکین دهنده هـم هـسـت،تـضـادی جذاب و موثر.به طـوری که بـا هـمـراه داشـتـن ایـن سـنـگ، در شـرایـط بحرانی و دشوار،آرامش و عقلانیت شما پا برجا می ماند و می توانید به درستی بـه تفکرپرداخته و تصمیم بگیرید.

کاربرد:برای جسور و سرزنده بودن و غلبه بر هراس و تردید،از ایـن سنگ قهوه ای خوش نقش و نگار استفاده کنید![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سنگ عقیق سرخ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]مقدمه

سنگ عقیق یا آگات agate از سنگ های نیمه قیمتی است. این گوهر از جمله کانی ‌هایی می باشد که از چند عنصر شیمیایی تشکیل شده است. ترکیب شیمیایی آن سیلیس است و البته گاهی عناصری نظیر آلومنیوم، کلسیم، منیزیم و… در کنار آن قرار می‌گیرد. از ویژگی های آن ریزدانه بودن و روشنی رنگش است. انواع بافت این نگین نیمه شفاف، مات و دارای جلای شیشه ‌ای است. از سه هزار سال پیش مصری ‌ها از این نگین برای ساختن مهره، انگشتری و تزیین ظروف استفاده می‌کردند.

عقیق سنگی سیلیسی و نوعی از در کوهی است که بیشتر از سنگ یمانی تشکیل شده‌است. ترکیب شیمیایی آن ۱۰۰% SiO۲ یا سیلیس است که البته گاهی عناصری نظیر Al، Fe، Mg، Ca، Ni، Cr در کنار آن قرار می‌گیرد. ویژگی عقیق ریزدانه بودن آن و روشنی رنگش است.عقیق درخشنده و دارای چمک بلورین می‌باشد، بهترین آن سرخ، زرد و سفید است. گونه‌ای از آن که ذرات فراوان میکا دارد و براق است دلربا نامیده می‌شود.شکل بلورهای عقیق، نازک و شش گوش است این کانی در هیدروکسید پتاسیم (KOH) حل می‌شود.

به طور کلی منابع این سنگ روی کره زمین فراوان می باشد، ولی یکی از کشورهایی که بالاترین مقدار منابع این گوهر در رنگ ها و طرح های مختلف در آن وجود دارد ایران است. شهرستان نمین که در اردبیل قرار دارد از جمله بزرگترین معادن این کانی در جهان هست. همچنین در خراسان و اطراف مشهد نیز بسیار کوه ها و معادن غنی یافت می شود. این سنگ های قیمتی و تزییتی در کشورهای دیگری چون یمن، هندوستان، ایران، چین وجود دارد. معادن عقیق کشور یمن در منطقه جنوبی شهر صنعا قرار دارد که به لحاظ دینی این سنگ پر خواص ترین می باشد.

خواص

عقیق قرمز سنگی محافظتی در برابر هرگونه بلا و شر است. فـردی کـه این سنگ را به همراه دارد، از هـرگـونـه انـرژی منفی در امـان بـوده و ترس و دلهره از او دور می شود.عقیق قرمز عملکرد چاکرای تـکـیـه گاه(ریشه)، که مـتـعـادل سـازی و تـمـرکز انـرژی از طریق اتصال بـه زمین است را تقویت میکند. زمانی که ایـن چاکرا باز باشد و هـمـاهـنـگ عمل کـنـد، فـرد احـسـاس تـنـدرسـتـی داشته و با بدن خـود ارتـبـاط برقرارمی کند. چاکرای تکیهگاه، رابط انرژی بین شما و زمین اسـت و می تواندبه پایداری سیستم عصبی و سلامت کالبد جسمانی شما کمک کند.در حقیقت، عقیق قرمز به باز شدن این چـاکـرا و ورود انرژی حیاتی بـه بدن شما، کمک می کند.عقیق قرمز سنگی بسیار پرانرژی است کـه سبب تـقـویـت هـوشـیـاری، شهامت و قدرت شده و شانس و موفقیت را به ارمغان می آورد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سنگ فیروزه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مقدمه

فیروزه (Turquoise) معرب پیروزه فارسی فسفات آبدار طبیعی آلومینیم است که در دستگاه کج‌وجهی متبلور می‌شود، با مس آبی‌رنگ است و به عنوان جواهر به‌کار می‌رود.فیروزه با فرمول شیمیایی CuAl6 (OH)2 – PO4]4.4H2O یک کانی کمیاب و ارزشمند به رنگ‌های طیف فیروزه‌ای (آبی روشن تا سبز) و از ردهٔ فسفات است. این کانی به‌دست فیروزه‌تراشان شکل داده می‌شود و به عنوان نگین برای انگشتر، گردنبند، گوشواره و دیگر جواهرات به کار می‌رود. همراه داشتن این سنگ در دین اسلام به عنوان انگشتر بسیار توصیه شده‌است.


سختی فیروزه (۶-۵) می‌باشد.

فیروزه به رنگ‌های آبی – آبی مایل به سبز – سبز یافت می‌شود.

فیروزه در مناطق زیادی یافت می‌شود مانند آمریکا – مصر – ایران – هندوستان و… که بهترین نوع فیروزه جهان به دلیل امتداد داشتن رگه‌های فیروزه از خراسان تا هندوستان ، فیروزه نیشابوری و هندی می‌باشد.

فیروزه در ۲ نوع صاف (عجمی) و رگه دار (شجری) یافت می‌شود. در ایران نوع عجمی طرفداران زیادی دارد .

ماده رنگی فیروزه مربوط به مس و آهن است. فیروزه سنگی زنده است. مواد شیمیایی چربی ها، اسیدها و… باعث آسیب رساندن به فیروزه می‌شوند.

سنگ فیروزه به عنوان یکی از قدیمی ترین سنگ های جهان دارای تاریخی طولانی می باشد. به علت رنگ جذاب آن، حداقل هزاره های ششم و پنجم پیش از میلاد این سنگ مورد توجه و استفاده انسان قرار گرفته است. کاوشهای باستان شناسی نشان داده است سه هزار سال پ.م. حاکمان مصری باستان، از جواهرات این گوهر زیبا جهت تزئین آرایشی، طلسم استفاده و یا به همراه مومیایی خود دفن می کردند. به همین جهت ذخایر محدود آن در مصر به سرعت رو به اتمام گذاشت.

ایرانیان این سنگ را «پیروزه» به معنای پیروزی می نامیدند، سپس اعراب این واژه را معرب کرده و «فیروزه» خوانده اند. در زبان انگلیسی این واژه به معنی سنگ ترکی (برگرفته از واژه فرانسوی Pierre Turquise) می باشد و آن برگرفته از این واقعیت تاریخی است که در زمان گذشته ایران و سایر ملل شرق میانه از طریق راه ترکیه، این سنگ را به اروپا صادر می کردند و تصور همگان این بود که این سنگ در ترکیه استخراج می شود.


این درحالی بود که در ترکیه به آن «فیروز fayruz» گفته می شد و استخراج مرغوب ترین نوع آن در ایران، آن هم در یکی از اولین معادن بزرگ سنگ فیروزه دنیا در نیشابور قدمتی سه هزار ساله داشت. این سنگ در قرن چهاردهم به عنوان سنگ زینتی با ارزش در اروپا به شمار می رفت. پس از زوال قدرت کلیسای کاتولیک رم به مردم اجازه داده شد تا از آن در ساخت جواهرات استفاده کنند.

خواص

فیروزه، سنگی ارزشمند و گرانبها از زمـان بـاستـان تا کنون، مـحـافـظـیبی نظیر در برابر انرژی های منفی و آلودگی ها!سنگ فیروزه، سرچشمه ی چنان انرژی حیات بـخـشی اسـت کـه مـوجـب تسکین و آرامش روح و روان شده و قدرت تفکر و عقلانیت را بـه فـرد القا می کند.این سنگ با رفع استرس، پریشانی و خستگی، در عین حالکه خاصیت آرامش دهنده دارد، موجب قدرت بخشیدن هم می شود.

کاربرد: بر مبنای اعتقاد بـه قـدرت مـحـافـظـت کننده ی سنگ فیروزه،از زمان های گذشته تا به امروز از این سنگ بـه عنوان سـنـگ طـلـسـمو یـا دفع بلا استفاده شده است. پـس اگـر شـما هـم مـی خـواهـیـد کـه سـنـگ جـادویـی مـخـصـوص بـه خـود را داشـتـه بـاشـیـد، سنگ فیروزه بهترین گزینه است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سنگ سیترین

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مقدمه

سیترین (به انگلیسی: Citrine) با فرمول شیمیایی SiO2 از مجموعه کانی هاست و خواص فیزیکی و شیمیایی این کانی مشابه کوارتز است نام آن از از واژه فرانسوی  به معنی لیموئی گرفته شده‌است. سیترین در رنگ‌های زرد تا نارنجی مایل به قهوه ای و به صورت کریستالی تا خوشه ای یافت می‌شود. محلول در HNO۳ و مقدار Mg تحت تأثیر اسیدها کم می‌شود. MgO:23.41% FeO:41.71% SiO۲:۳۴٫۸۸٪ (خالص ۱/۱: Mg / Fe) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت) برای اولین بار در زیمبابوه کشف شد.

از نظر:

 • شکل بلور: پهن و کوتاه – ندرتاْ دوهرمی (بی پیرامیدال)،
 • رنگ: زرد روشن تا زرد طلائی،
 • شفافیت: نیمه شفاف،
 • شکستگی: صدفی – تراشه‌ای (خشن)،
 • جلا: شیشه‌ای،

معادن سیترین

برزیل صادرکننده بزرگ سیترین در جهان است.از دیگر کشورهایی که این کانی در آنجا یافت می‌شود عبارت انداز:آمریکا، بولیوی، اسپانیا، ماداگاسکار، آرژانتین، هند و برخی کشورهای آفریقایی یافت می‌شود. در ایران سنگ سیترین در کوه‌های مازندران، همدان، کرمان، قم و کرمانشاه یافت می‌شود. نمونه‌های سیترین ایرانی غالبا دارای کیفیت پایینی بوده و کمتر نمونه‌های با کیفت آن دیده شده‌است.

خواص

سـیـتـرین بـا سـرچـشـمـه از انـرژی پـرحرارت خـورشید، موجب شادی، موفقیت و سعادت می گردد. افرادی که در پی حس مثبت هستند، می توانند از خـواص ایـن سـنـگ بهره مند شوند، چرا که با فرو پـاشـی انـرژی مـنـفی، نـشـاط، رضـایـت و خوش بینی را برای شما به ارمغان می آورد.اگر کسب و کـار پـر ریـسـکی را شـروع کرده اید، سـیـتـرین بـرای شـما خوش شانسی می آورد. سیترین، سنگ فراوانی و نـعـمـت هـم نـام دارد و نـگه داشـتـن آن بـه کامیابی و اندوختن ثروت نیز کمک می کند.

کاربرد: سیترین را به همراه داشته باشید تـا سـعـادت و رونـق را در همه ی ابعاد زندگی، مشاهده کنید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سنگ هولیت

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مقدمه

هولیت (Howlite) اولین بار در کانادا و در سال ۱۸۶۸ توسط ” هنری هو Henry How ” زمین شناس، شیمی دان و کانی شناس اهل نوا اسکوشیای شناسایی شد. معدنکاران به گروهی از کانی های معدنی برخورده بودند که برای آنها دردسرساز بود زیرا از سنگ گچ سخت تر بودند. هنگامی آنها نمونه هایی از این سنگ را برای هنری هو آوردند، توجهش به آن جلب شد. آقای هو این کانی معدنی را “سیلیکو بورو کلسیت هیدراته” نامید ، اما بعداً توسط جیمز دوایت دانا ، زمین شناس و کانی شناس آمریکایی نام ” هاولیت” داده شد.

هولیت از سختی کمی برخوردار است (۳٫۵ در مقیاس موهس) ، اما هنوز هم سفتی قابل توجهی دارد. این سنگ دارای رنگ سفید مرمری است که رگه هایی با رنگ خاکستری، سیاه یا قهوه ای در سطح آن وجود دارد. همچنین کلیواژ ندارد. برخی اوقات هولیت زیر اشعه UV با طول موج کوتاه دارای فلورسانس آبی، سفید مایل به زرد میباشد.

هولیت اغلب یک کانی معدنی گیج کننده برای طبقه بندی است. اتم سیلیکون در فرمول آن به طور معمول مستلزم به طبقه بندی آن به عنوان یک کانی معدنی سیلیکات دارد. اما برخی از طرح های طبقه بندی ، ترجیح می دهند که هولیت را با سایر کانی‌های معدنی بورات در کلاس کربناتها قرار دهند ، زیرا دارای پنج بور و تنها یک سیلیکون است و خصوصیات و تشکیل آن با سایر کانی های بورات مانند كولمانيت ، الکزیت ، براكس و کرنیت مطابقت دارد.

معادن هولیت در جهان

این سنگ در مقادیر زیادی در ایالات متحده یافت میشود. کالیفرنیا دارای بیشترین ذخایر هولیت تجاری است که در آنجا ندول‌های آن تا یکصد کیلوگرم یافت شده است. در معدن Sterling Borax و Tick Canyon در لس آنجلس، گاور گولچ ، ایالت اینویو و داگت ، در ایالت سن برناردینو و سایر ذخایر بورات در اطراف کالیفرنیا. سایر ذخایر قابل توجه شامل مکانهایی نظیر Quarry Latonville ، Brookville ، ناحیه Windsor و Iona در نوا اسکوشیا و نیوفاند لند و نیوبرانزویک در کانادا است.

خواص

هولیت چاکرای تاج و چشم سوم را تقویت کرده و بنابراین دارای خواص فوق العاده ای از ویژگی های ذهنی و جسمی است. این یک سنگ بسیار آرامش بخش است. به صاحب آن حس صبر و شکیبایی می بخشد و به خلاص شدن از شر خشم و عصبانیت کمک می کند. از آنجا که این احساس آرامش را به وجود می آورد ، از آن به عنوان کمک در خواب استفاده می شود.

در زیر بالش قرار می گیرد ، به صاحب آن اجازه می دهد خواب خوبی داشته باشد و ذهن پر تحرک شخص را که به او اجازه استراحت نمی دهد ، متوقف می کند. در همین روش ، از خواص سنگ هولیت برای مدیتیشن نیز استفاده می شود ، برای کسانی که در آرام کردن ذهن خود مشکل دارند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سنگ آمیتیست

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

سنگ آمیتیست

مقدمه

آمیتیست (به انگلیسی: Amethyst) با فرمول شیمیایی SiO2 نوع بنفش کوارتز، از کانی‌های سیلیکاتی ماگمایی است و جواهر است. محلول در HNO۳ و مقدار Mg تحت تأثیر اسیدها کم می‌شود. نام این سنگ از کلمه لاتین به معنی «سنگ آبی» گرفته شده‌است. MgO:23.41% FeO:41.71% SiO۲:۳۴٫۸۸٪ (خالص ۱/۱: Mg / Fe) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت) برای اولین بار در رومانی کشف شد.

از نظر

 • شکل بلور: منشوری – بی پیرامیدال – پسودوکوبیک،
 •  رنگ: سیاه – خاکستری – قهوه‌ای – بنفش – تیره – سبز- صورتی،
 • شفافیت: شفاف – نیمه کدر، شکستگی: صدفی – تراشه‌ای (خشن)،
 • جلا: شیشه‌ای – صدفی،است.

و بیشتر در آلمان غربی وشرقی، چک اسلواکی، رومانی، روسیه، برزیل، آمریکا، ماداگاسکار، مکزیک و نامبیا یافت می‌شود. رنگ آن از عناصر منگنز ،آهن و تیتان به وجود میاید.محل کشف آن بیشتر در کشورهای برزیل ،ماداگاسکار , اروگوئه و اورال است.

تأثیر بر بدن انسان این سنگ مخصوص دردهای ناحیه سر،میگرن , و فشارهای عصبی است و سیستم کلی بدن را بهبود میبخشد. نام آمتیست از زبان یونانی باستان گرفته شده‌است. باستانیان بر این باور بوده‌اند که شخصی که آمتیست همراه خود داشته باشد از مست شدن دور خواهد ماند. فرمول این سنگ زیبا که از خانواده کوارتزها می‌باشد: SiO2 در قرن نوزدهم تصور بر این بوده، که رنگ آمتیست به علت وجود منگنز می‌باشد.

خواص

آمـتـیـسـت، یکی از مـحـبـوب تـرین و جـذاب ترین سـنـگ هـای قیمتی،القا کننده ی آرامش محافظت کننده ی ذهن و روح در برابر انرژی هایمنفی!این سنگ زیبا، با تقویت تمرکز (عملکرد ذهن) و کـمـک بـه رشـد مـعـنـوی، سـبـب تـوسـعـه ی شهود و الهام و شفا در فرد شده و تفکر و اشتیاق به سوی سطوح بالاتر معنوی را افزایش می دهد. قدرت معنوی و تاثیرات تسکین دهنده ی آمتیست،موجب شده که یکی از پرکاربرد ترین و محبوب ترین سنگها برای انجام مدیتیشن باشد.کاربرد:هـنـگامی که دچـار اسـتـرس و تشـویش هستید، آمتیست راهـمـراه داشـتـه باشـیـد تـا بـه شـما آرامـش بـبـخشـد!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

سبد خرید