دوس نداشتی ، مرجوع کن


شرایط مرجوعی:

  • تا یک هفته (7 روز کاری) بعد رسیدن محصول مهلت مرجوعی دارید.
  • مرجوعی به شرط عدم استفاده محصول هستش.(استفاده شامل بازکردن قفل دستبند می باشد)
  • مبلغ شما 24 ساعت بعد رسیدن محصول دست ما برگشت داده می شود.
  • هزینه پست برگشت محصول با مشتری می باشد.

در صورت داشتن شرایط محصول را به آدرس پستی زیر پست کنید و منتظر تماس کارشناسان پشتیبانی مایند آپ باشید.


آدرس پستی:

تبریز-چایکنار-کنارگذر پل فلسطین پ 386 ط2 استودیوی هنری مایند آپ

کد پستی:5134653474

شماره تماس: 35239230-041   09911859552