مقدمه

سنگ یشم (جید) نامی است که بین دو کانی متفاوت مشترک است، نفریت یک سیلیکات منیزیم و کلسیوم و جادئیت یک سیلیکات آلومینیوم و سدیم. در گذشته از خواص سنگ یشم برای ارتباط با عالم کیهانی و یا حتی پزشکی نیز استفاده می شد. این کانی با ساختار بلوری درهم پیچیده و متصل به هم موحب شده تا در حکاکی و کاروینگ بسیار مناسب باشد و در رنگهای باکیفیت قیمت سنگ یشم اصل بسیار بالا ببرد.

تاریخچه

در مشرق زمین سنگ یشم همواره معنایی عرفانی داشته تا جایی که اولین حکاکی های یافت شده روی یشم مربوط به دوران نوسنگی بوده است. بیش از پنج هزار سال قبل از میلاد چینی ها از سنگ یشم به علت سختی مناسب از آن در مجسمه سازی و ابزار و جواهرات استفاده می کردند.

در واقع از آنجایی که سنگ جید دارای رنگهای متفاوت و همچنین بعد از صیقل دادن دارای جلا و درخشانی خاصی پیدا می کند در جواهر سازی چه به عنوان دستبند و چه مهره استفاده می شد. حکاکی روی سنگ یشم در هر فرهنگی معنای متفاوتی دارد.

در تخت جمشید نیز جامی پایه دار از یشم با کتیبه ای با نام خشایارشاه پیدا شد که روی لبه آن دوازده سر قو حکاکی شده است.

از هزاره قبل از میلاد تا همین دوران معاصر یشم سین کیانگ (که قبلا جزو قلمرو ایران بود)، معروفترین ، بهترین و بزرگترین مکان یشم جهان می بوده است در حالی که در ایران این کانی گوهرهای بسیاری چون زمرد ، مروارید و یاقوت … را به عنوان خود داشت، در چین این یشم سین کیانگ بود که مورد طلب خرد و کلان قرار داشت.

از خاندان های سلطنتی تا هر کسی که توانایی مالی داشت (همچو امروزه)، به دنبال به دست آوردن قطعه از یشم = نماد بهشت می بوده است و این یکی از دلایل مهمی می بوده است که چینیان چشم طمع به سرزمین بزرگ و ثروتمند سین کیانگ داشتند ؛ و از برای به دست آوردن آن جانفشانی ها کردند.

خواص سنگ

سنگ سبز خوش یمنی که جذب کننده ی ثروت، موفقیت و رونق است.یـشـم در هـمـه ی ابـعـاد زنـدگـی شـمـا، خـوش شـانسی را بـه ارمـغـان می آورد. یشم با قدرت متعادل سازی چاکرای قلب، بـه شـمـا آرامش ودرایـت مـی بـخـشـد و سـبب می شود کـه روابط و زندگی عـاطـفـی خـود را بهبود دهید.با اسـتـفـاده از یـشـم، انـرژی و نـگـرش مـثـبتی در شما شکل می گیردو بـه تـفـکـر درمـورد موقعیت هـا و فـرصـت هـای جـدیـدی بـرای خـود،می پردازید.

کاربرد:اگـر بـه دنـبـال سـنـگ جـادویـی مـنـحـصـربه فردی هستید که در هـمـه ی مـوارد،خـوش شـانـسـی را برای شـما رقـم بـزنـد، یـشـم را انتخاب کنید.