گردنبند لاجورد

499,000 تومان

گردنبند اشاره

550,000 تومان

گردنبند ترکیب وحشی

745,000 تومان

گردنبند Tiger boat

495,000 تومان

گردنبند قلب وحشی

300,000 تومان

گردنبند مکعبی

275,000 تومان

گردنبند Angel’s wing

490,000 تومان

گردنبند دستساز کندو ریشه کیکم و سنگ آمیتیست

525,000 تومان