حلقه سیاه چاله (BLACK HOLE)

1,280,000 تومان

گردنبند لاجورد

499,000 تومان

حلقه Paradise (بهشت)

1,020,000 تومان1,390,000 تومان

حلقه vortex (گرداب)

1,050,000 تومان1,450,000 تومان

حلقه power (قدرت)

870,000 تومان

گردنبند ترکیب وحشی

299,000 تومان

گردنبند ترکیب وحشی

745,000 تومان

گردنبند Tiger boat

495,000 تومان

گردنبند قلب وحشی

300,000 تومان

گردنبند Angel’s wing

490,000 تومان

گردنبند دستساز کندو ریشه کیکم و سنگ آمیتیست

525,000 تومان

حلقه 7 چاکرا

920,000 تومان1,035,000 تومان