دستبند شانس

325,000 تومان

دستبند شانس ساخته شده از جاسپر اقیانوسی و عقیق سبز

با سنگ پلاکی عقیق بهسازی شده با طرح شبدر چهار برگ

آزامش بخش،تقویت کننده اعتماد به نفس و تقویت شانس و انرژی های مثبت

صاف
دستبند شانس